لرزه گیر آکاردئونی مهاردار فلنجدار ارتعاشات سایز

لرزه گیر آکاردئونی مهاردار فلنجدار ارتعاشات سایز "1/2 1

0.00
کد محصول : LAF

لرزه گیر ها را می توان به صورت مهاردار و بدون مهار تهیه کرد به میله ای که دو سر لرزه گیر را به یکدیگر وصل کرده و در مقابل کشش بیش از حد و همین طور فشار سیال مقاومت می کند قطعه مهار می گویند.

درصورت بودن این قطعه روی لرزه گیر به دلیل اضافه شدن قطعات فلزی علاوه بر مقاومت، قیمت این محصول هم بالاتر می رود و در ایران تولید کننده های بسیاری هستند که به تولید این محصول مشغولند. می توان از

لرزه گیر های مهار داری هم نام برد که برای سازه ها استفاده می شوند مانند پل سازی و ساختمان سازی و همین طور ریل های راه آهن، که البته در بین محصولات خطوط لوله جایگاهی ندارند.

انواع لرزه گیر مهاردار :

• لرزه گیر های مهار دار فلزی

• لرزه گیرمهاردار لاستیکی

• لرزه گیر مهاردار فلنجی

• مهاردار یک سرگردان

• لرزه گیر های مهاردار لاستیکی فلنجی

• لرزه گیر مهاردار فلنجی فلزی

ارتباط با ما

تهران، خیابان خیام شمالی روبروی
پارکشهر خیابان صوراسرافیل مرکز
خرید بزرگ صوراسرافیل طبقه اول

واحد فروش  02133946339

Search