بوشن سیاه مک سایز

بوشن سیاه مک سایز "1/2 1

0.00
کد محصول : B

 استفاده از اتصالات سیاه مک فواید زیادی خواهد داشت كه عبارتند از:

۱-هزينه كمتر: براي انجام عمليات گالوانيزينگ در اتصالات گالوانیزه مک ، در مقايسه با ساير روشهاي معمول جلوگيري از خوردگي، نياز به هزينه كمتري خواهد بود.

۲-هزينه كمتر براي تعميرات و نگهداري اتصالات سیاه مک: حتي در شرايطي كه انجام عمليات گالوانيزينگ در اتصالات سیاه مک در مقايسه با ساير روشهاي جلوگيري از خوردگي، هزينه برتر است، اجراي آن به دليل عدم نياز به تعميرات پرهزينه‏، توصيه مي شود.

۳-طول عمر زياد اتصالات سیاه مک: طول عمر اتصالات سیاه مک پوشش داده شده با روي‏ در محيط هاي كاملا خورنده، در حدود ۲۰ تا ۳۰ سال است

۴-اعتبار اتصالات سیاه مک: استانداردهاي مختلف در خصوص گالوانيزينگ اتصالات سیاه مک ، در زمينه ايجاد پوششهاي نازك بحث مي كنند و اين نشان دهنده آن است كه طول عمر و نحوه عملكرد اتصالات سیاه مک ‏، براي مصرف كننده مکمل اعتماد است

ارتباط با ما

تهران، خیابان خیام شمالی روبروی
پارکشهر خیابان صوراسرافیل مرکز
خرید بزرگ صوراسرافیل طبقه اول

واحد فروش  02133946339

Search