لوله جوشی درزدار API سپاهان سایز

لوله جوشی درزدار API سپاهان سایز "3

0.00
کد محصول : API

کلیه لوله های سیاه درزدار شرکت سپاهان دارای تأییدیه کیفیت می باشد همچنین این لوله ها دارای گواهینامه های استاندارد کیفی ملی ایران به شماره های ISIRI 3574، ISIRI 3360 و همچنین استانداردهای ISO 9001، ISO/TS 29001 و ISO 14001 می باشند

 طول این لوله ها در استاندارد 6 متری تولید می شود که این اندازه بنا به درخواست مشتری می تواند افزایش پیدا کند و حداقل وزن هر شاخه لوله 6 متری 7/3 کیلوگرم و حداکثر آن 152 کیلوگرم می باشد و اتصالات لوله های سیاه درزدار از نوع جوشی می باشند فشار تست لوله های سیاه درزدار معمولا 10 بار و فشار کار آنها 6 بار می باشد.

ارتباط با ما

<i class="fa fa-map-o"></i> تهران، خیابان خیام شمالی روبروی
پارکشهر خیابان صوراسرافیل مرکز
خرید بزرگ صوراسرافیل طبقه اول

<i class="fa fa-phone"></i>  02133950387
<i class="fa fa-fax"></i>  02133966754
<i class="fa fa-mobile"></i>  09122997311
<i class="fa fa-whatsapp"></i> 09350737532
واحد فروش  02133946339
<i class="fa fa-envelope"></i>  [email protected]

Search